Vzdělávání v oboru

Byl schválen Vzdělávací program v nástavbovém oboru Úrazová chirurgie

V současné chvíli tedy  dobíhají zkoušky pro přihlášené do základního oboru dle minulé legislativy a je možné se zapisovat / zařazovat do nástavbového oboru dle legislativy nové - info níže.

ČSUCH se intenzivně snažila o dotažení vzdělávání podle nového zákona. Obor Úrazová chirurgie je dle ní oborem nástavbovým, na základní obor chirurgie. Bohuže i přes vynaložené úsilí šlo o proces zdlouhavý (ne díky ČSUCH). podařilo se po 3 letech a 9 měsících!! Děkujeme za pochopení.

Vzdělávání (astestace) dle původního vzdělávacího programu - základní obor:

Organizují fakulty.

Praktickou část atestační zkoušky (operační výkon) je možno provést na domácím akreditovaném pracovišti  z úrazové chirurgie, ale musí být doložena operačním protokolem s podpisem vedoucího pracoviště.

Odborný posudek je zařazen jako jedna z otázek atestační zkoušky.

Písemná atestační práce musí být odeslána redakční radě našeho časopisu Úrazová chirurgie 6 týdnů před termínem atestace. Atestační práce musí mít strukturu přehledového článku, přesně podle pokynů pro autory časopisu Úrazová chirurgie.

Předatestační kurz z úrazové chirurgie se koná pouze 1x ročně.

Předatestační kurz proběhne v termínu  22.3. -  31.3.2023 na 1.chirurgické klinice 1.LFUK a VFN Praha, U Nemocnice 2, 12808 Praha 2

Termín konání atestačních zkoušek ze základního oboru traumatologie v jarním termínu na 1.LFUK bude ve středu 14.6.2023

Termín konání atestačních zkoušek ze základního oboru traumatologie v podzimním termínu na LF UP v Olomouci bude ve středu 22. 11 2023.

 

Vzdělávání (atestace) dle nového vzdělávacího programu - nástavbový obor:

Organizuje IPVZ a subkatedra Traumatologie - studijní oddělení řeší zápisy do oboru. Koordinátorkou pro vzdělávání je Bc.Jana Kubová, DiS. (kubova@ipvz.cz) Studijní oddělení dále řeší plán vzdělávacích akcí v daném oboru, 2 x ročně.  Studijní oddělení rovněž řeší přihlášky a průběh atestačních zkoušek. Vytváří pro daný obor logbook.

Praktickou část atestační zkoušky (operační výkon) je možno provést na domácím akreditovaném pracovišti  z úrazové chirurgie, ale musí být doložena operačním protokolem s podpisem vedoucího pracoviště.

Odborný posudek je zařazen jako jedna z otázek atestační zkoušky.

Předatestační kurz z úrazové chirurgie se koná pouze 1x ročně.

Povinné kurzy:

jarní termín - základní 13.3.2023, pokročilí 14.3.2023, dutinová poranění 15.3.2023. 

podzimní termín - základní 18.9.2023, pokročilí 19.9.2023, dutinová poranění 20.9.9.2023.

Termín konání atestačních zkoušek z nástavbového oboru úrazová chirurgie v jarním termínu na IPVZ, hotel ILF, Praha bude 25.3.2023 

Termín konání atestačních zkoušek z nástavbového oboru úrazová chirurgie v podzimním termínu na IPVZ, hotel ILF, Praha bude 21.11.2023 .

Vzdělávací program nástavbového oboru Úrazová chirurgie - zde

IPVZ - subkaterda traumatologie - vzdělávací akce

 
Partneři

Děkujeme našim současným parnterům:

Jak se stát členem?

Vyplňte následujicí přihlášku a zašlete nám ji na uvedenou adresu ČLS JEP, z.s.

Zobrazit přihlášku