Vzdělávání v oboru

Informace k atestační zkoušce:

V současné chvíli i přes nový zákon z roku 2017 pouze dobíhají zkoušky pro přihlášené do základního oboru dle minulé legislativy.

ČSUCH se intenzivně snaží o dotažení vzdělávání podle nového zákona. Obor Úrazová chirurgie je dle ní oborem nástavbovým, na základní obor chirurgie. Bohuže i přes vynaložené úsilí jde o proces zdlouhavý (ne díky ČSUCH), v této chvíli se dolaďují podrobnosti a schválení vzdělávacího programu v oboru. Na straně MZČR je pak určení, zda bude zkoušet IPVZ nebo fakulty a tedy i určení, kde se hlásit do oboru a k atestační zkoušce. V okamžiku změn či nových informací je budeme zveřejňovat.. Děkuji za pochopení.

Praktickou část atestační zkoušky (operační výkon) je možno provést na domácím akreditovaném pracovišti  z úrazové chirurgie, ale musí být doložena operačním protokolem s podpisem vedoucího pracoviště.

Odborný posudek je zařazen jako jedna z otázek atestační zkoušky.

Písemná atestační práce musí být odeslána redakční radě našeho časopisu Úrazová chirurgie 6 týdnů před termínem atestace. Atestační práce musí mít strukturu přehledového článku, přesně podle pokynů pro autory časopisu Úrazová chirurgie.

Předatestační kurz z úrazové chirurgie se koná pouze 1x ročně.

 

Termín předatestačního kurzu pro rok 2020: 2. - 6.3.2020 - LF Olomouc

Termíny atestačních zkoušek pro rok 2020: 6.5.2020 - LF Olomouc,  24.10.2020 - LF UK Hradec Králové
Partneři

Děkujeme našim současným parnterům:

Jak se stát členem?

Vyplňte následujicí přihlášku a zašlete nám ji na uvedenou adresu ČLS JEP, z.s.

Zobrazit přihlášku