Vzdělávání v oboru

Atestační zkouška z úrazové chirurgie se koná 14. 11. 2018 na LF v Brně.

Informace k atestační zkoušce:

Praktickou část atestační zkoušky (operační výkon) je možno provést na domácím akreditovaném pracovišti  z úrazové chirurgie, ale musí být doložena operačním protokolem s podpisem vedoucího pracoviště.

Odborný posudek je zařazen jako jedna z otázek atestační zkoušky.

Písemná atestační práce musí být odeslána redakční radě našeho časopisu Úrazová chirurgie 6 týdnů před termínem atestace. Atestační práce musí mít strukturu přehledového článku, přesně podle pokynů pro autory časopisu Úrazová chirurgie.

Předatestační kurz z úrazové chirurgie se koná pouze 1x ročně (v roce 2018 byl uskutečněn ve dnech 3. 4. - 12. 4. 2018 na LF v Plzni).

Oddělení specializačního vzdělávání lékařů v Brně
Mgr. Miroslava Šimková
vedoucí odd. specializačního vzdělávání
e-mail: msimkova@med.muni.cz
tel.: 549 498 283
Odborné akce

zobrazit vše

Partneři

Děkujeme našim současným parnterům:

Jak se stát členem?

Vyplňte následujicí přihlášku a zašlete nám ji na uvedenou adresu ČLS JEP, z.s.

Zobrazit přihlášku