Vzdělávání v oboru

Byl schválen Vzdělávacáí program v nástavbovém oboru Úrazová chirurgie

V současné chvíli tedy  dobíhají zkoušky pro přihlášené do základního oboru dle minulé legislativy a je možné se zapisovat / zařazovat do nástavbového oboru dle legislativy nové - info níže.

ČSUCH se intenzivně snažila o dotažení vzdělávání podle nového zákona. Obor Úrazová chirurgie je dle ní oborem nástavbovým, na základní obor chirurgie. Bohuže i přes vynaložené úsilí šlo o proces zdlouhavý (ne díky ČSUCH). podařilo se po 3 letech a 9 měsících!! Děkujeme za pochopení.

Vzdělávání (astestace) dle původního vzdělávacího programu - základní obor:

Organizují fakulty.

Praktickou část atestační zkoušky (operační výkon) je možno provést na domácím akreditovaném pracovišti  z úrazové chirurgie, ale musí být doložena operačním protokolem s podpisem vedoucího pracoviště.

Odborný posudek je zařazen jako jedna z otázek atestační zkoušky.

Písemná atestační práce musí být odeslána redakční radě našeho časopisu Úrazová chirurgie 6 týdnů před termínem atestace. Atestační práce musí mít strukturu přehledového článku, přesně podle pokynů pro autory časopisu Úrazová chirurgie.

Předatestační kurz z úrazové chirurgie se koná pouze 1x ročně.

Termín předatestačního kurzu z oboru traumatologie pro rok 2021:      1. - 10.3.2021 - FN Olomouc

Termíny atestačních zkoušek pro rok 2021:

Vzdělávání (atestace) dle nového vzdělávacího programu - nástavbový obor:

Organizuje IPVZ a subkatedra Traumatologie - studijní oddělení řeší zápisy do oboru. Vedoucí oddělení je paní Mgr. Šplíchalová (tel.:271 019 327, splichalova@ipvz.cz), zápisy do oboru řeší paní Večeřová (271 019 524, vecerova@ipvz.cz) a paní Kavalková (271 019 374, kavalkova@ipvz.cz). Studijní oddělení dále řeší plán vzdělávacích akcí v daném oboru, 2 x ročně.  Studijní oddělení rovněž řeší přihlášky a průběh atestačních zkoušek. Vytváří pro daný obor logbook.

Praktickou část atestační zkoušky (operační výkon) je možno provést na domácím akreditovaném pracovišti  z úrazové chirurgie, ale musí být doložena operačním protokolem s podpisem vedoucího pracoviště.

Odborný posudek je zařazen jako jedna z otázek atestační zkoušky.

Předatestační kurz z úrazové chirurgie se koná pouze 1x ročně.

Seznam uznaných povinných kurzů bude zveřejněn - musí proběhnout jejich schválení Akreditační komisí.

Vzdělávací program nástavbového oboru Úrazová chirurgie - zde

IPVZ - subkaterda traumatologie - vzdělávací akce

 
Partneři

Děkujeme našim současným parnterům:

Jak se stát členem?

Vyplňte následujicí přihlášku a zašlete nám ji na uvedenou adresu ČLS JEP, z.s.

Zobrazit přihlášku