Vzdělávání v oboru

Byl schválen Vzdělávací program v nástavbovém oboru Úrazová chirurgie

V současné chvíli tedy  dobíhají zkoušky pro přihlášené do základního oboru dle minulé legislativy a je možné se zapisovat / zařazovat do nástavbového oboru dle legislativy nové - info níže.

ČSUCH se intenzivně snažila o dotažení vzdělávání podle nového zákona. Obor Úrazová chirurgie je dle ní oborem nástavbovým, na základní obor chirurgie. Bohuže i přes vynaložené úsilí šlo o proces zdlouhavý (ne díky ČSUCH).  Děkujeme za pochopení.

Nicméně ČSUCH usiluje stále o to, aby se stala opět oborem základním, s chirurgickým kmenem. Věříme, že tento krok by významně posílil nejen zájem o náš obor, ale hlavně budoucnost úrazové péče o naše pacienty!

Vzdělávání (astestace) dle původního vzdělávacího programu - základní obor:

Organizují fakulty.

Praktickou část atestační zkoušky (operační výkon) je možno provést na domácím akreditovaném pracovišti  z úrazové chirurgie, ale musí být doložena operačním protokolem s podpisem vedoucího pracoviště.

Odborný posudek je zařazen jako jedna z otázek atestační zkoušky.

Písemná atestační práce musí být odeslána redakční radě našeho časopisu Úrazová chirurgie 6 týdnů před termínem atestace. Atestační práce musí mít strukturu přehledového článku, přesně podle pokynů pro autory časopisu Úrazová chirurgie.

Předatestační kurz z úrazové chirurgie se koná pouze 1x ročně.

Předatestační kurz proběhne v termínu  18.3. - 28.3.2024  LF a FN Hradec Králové.

Termín konání atestačních zkoušek ze základního oboru traumatologie v jarním termínu na LF UK Hradec Krfálové bude v úterý 28.5.2024

Termín konání atestačních zkoušek ze základního oboru traumatologie v podzimním termínu na  LF Ostravské univerzity bude ve středu 20. 11 2024.

 

Vzdělávání (atestace) dle nového vzdělávacího programu - nástavbový obor:

Organizuje IPVZ a subkatedra Traumatologie - studijní oddělení řeší zápisy do oboru. Koordinátorkou pro vzdělávání je Bc.Jana Kubová, DiS. (kubova@ipvz.cz) Studijní oddělení dále řeší plán vzdělávacích akcí v daném oboru, 2 x ročně.  Studijní oddělení rovněž řeší přihlášky a průběh atestačních zkoušek. Vytváří pro daný obor logbook.

Praktickou část atestační zkoušky (operační výkon) je možno provést na domácím akreditovaném pracovišti  z úrazové chirurgie, ale musí být doložena operačním protokolem s podpisem vedoucího pracoviště.

Odborný posudek je zařazen jako jedna z otázek atestační zkoušky.

Předatestační kurz z úrazové chirurgie se koná pouze 1x ročně. 19.3. - 22.3.2024, IPVZ, hotel ILF, Budějovická, Praha

Povinné kurzy:

jarní termín - základní 14.3.2024, pokročilí 15.3.2024, dutinová poranění 18.3.2024. 

podzimní termín - bude upřesněno

Termín konání atestačních zkoušek z nástavbového oboru úrazová chirurgie v jarním termínu na IPVZ, hotel ILF, Praha bude 29.5.2024 

Termín konání atestačních zkoušek z nástavbového oboru úrazová chirurgie v podzimním termínu na IPVZ, hotel ILF, Praha bude 26.11.2024 .

Vzdělávací program nástavbového oboru Úrazová chirurgie - zde

IPVZ - subkaterda traumatologie - vzdělávací akce

 
Partneři

Děkujeme našim současným parnterům:

Jak se stát členem?

Vyplňte následujicí přihlášku a zašlete nám ji na uvedenou adresu ČLS JEP, z.s.

Zobrazit přihlášku