Společnost

Sekretariát:
Petra Tkáčová  
Karlovarská krajská nemocnice a. s.
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 173
Email: petra.tkacova@kkn.cz


Fakturační adresa:
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.
Sokolská 490/31, 120 00 Praha 2
IČ: 00444359
DIČ: CZ 00444359
Bankovní spojení: 500617613/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613
www.cls.cz
Partneři

Děkujeme našim současným parnterům:

Jak se stát členem?

Vyplňte následujicí přihlášku a zašlete nám ji na uvedenou adresu ČLS JEP, z.s.

Zobrazit přihlášku