Členové výboru

Předseda
MUDr. Josef März
Traumatologické oddělení Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 257
M.: 608 201 197
e-mail: josef.marz@kkn.cz 

1. místopředseda
MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS
Traumacentrum FN Hradec Králové
Sokolská 408, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 728 898 467
e-mail: jaromir.koci@email.cz

2. místopředseda
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Traumacentrum FN Plzeň
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň-Lochotín
Tel.: 377 104 513
M.: 733 698 632
e-mail: simanek@fnplzen.cz

Vědecký sekretář
doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3.LF UK
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Tel.: 261 082 518
M.: 603 587 552
e-mail: tomas.pesl@ftn.cz

Pokladník
MUDr. Jaroslav Šrám, Ph.D.
Traumacentrum Nemocnice Liberec
Husova 10, 460 10 Liberec
Tel.: 485 313 252
M.: 602 698 109
e-mail: jaroslav.sram@nemlib.cz

doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
Traumatologická klinika LF UPOL a FN Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
Tel.: 588 445 801
M.: 777 050 151
e-mail: igor.cizmar@fnol.cz

MUDr. Pavel Belán
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha
e-mail: pavel.belan@seznam.cz

MUDr. Martin Carda
Chirurgická klinika - oddělení úrazové chirurgie
Pardubická krajská nemocnice, a. s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
Tel.: 466 012 201, 466 012 999
M.: 602 434 914
e-mail: martin.carda@nemocnice-pardubice.cz

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
Traumacentrum - Masarykova nemocnice
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 540
M.: 776 663 457
e-mail: karel.edelmann@kzcr.eu

MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
e-mail: vladimir.jecminek@fno.cz

MUDr. Martin Kloub, Ph.D.
Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
e-mail: kloub@nemcb.cz

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
Tel.: 577 552 323
e-mail: guran@bnzlin.cz

MUDr. Karel Kudrna
I.chirurgická klinika VFN a 1.LF Praha
U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Tel.: 224 922 215
M.: 777 211 584
e-mail: kakudrna@centrum.cz

MUDr. Jan Procházka
M.: 732 923 893

doc. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 6, 662 50 Brno
Tel.: 545 538 712
e-mail: r.vesely@unbr.cz

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS
Traumacentrum FN Hradec Králové
Sokolská 408, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 728 898 467
e-mail: jaromir.koci@email.cz

 

Revizní komise

Předseda
doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Traumatologické centrum FN Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: 597 375 002
Fax: 597 372 388
M.: 737 208 112
e-mail: leopold.pleva@fno.cz

Členové
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Tel.: 261 083 770
M.: 603 422 753
e-mail: petr.havranek@ftn.cz

MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D.
Traumacentrum FN Hradec Králové
Sokolská 408, 500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 833 630
M.: 724 721 393
e-mail: dedektom@seznam.cz

Sekretariát
Petra Tkáčová
Karlovarská krajská nemocnice a. s.
Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy vary
Tel.: 354 225 173
e-mail: petra.tkacova@kkn.cz
Partneři

Děkujeme našim současným parnterům:

Jak se stát členem?

Vyplňte následujicí přihlášku a zašlete nám ji na uvedenou adresu ČLS JEP, z.s.

Zobrazit přihlášku