Lékaři s atestací z Traumatologie se zájmem o doplnění atestace ze základního oboru ve znění platné legislativy

16. 3. 2018

S přijetím novely zákona 95/2004 Sb. se základní obor Traumatologie stan nástavbovým. Lékaři, kteří získali atestaci ze základního oboru Traumatologie mají platnou atestaci, ale návazná legislativa pracuje s nyní platnými základními obory - atestacemi. Vzhledem k vysoké pravděpodobnosti omezení dalšího profesního růstu pro tyto kolegy z důvodů absence "převodníků" v novele zákona, inicioval výbor ČSÚCH jednání na Ministerstvu zdravotnictví a vyzval kolegy k zaslání oficiální žádosti o dořešení tohoto legislativního nedostatku. 

V příloze je seznam kolegů, kteří mají zájem o získání atestace ze základního oboru Chirurgie nebo Ortopedie

Seznam bude závazný pro další jednání s odbornými společnostmi a Ministerstvem zdravotnictví ČR. Prosím tedy všechny kolegy, kteří mají zájem řešit svoji atestaci z neexistujícího základního oboru, aby ve svém zájmu zaslali chybějící údaje na mail info@csuch.cz .

Doc. MUDr Igor Čižmář, Ph.D.
předseda společnosti ČSÚCH  

Odborné akce

zobrazit vše

Partneři

Děkujeme našim současným parnterům:

Jak se stát členem?

Vyplňte následujicí přihlášku a zašlete nám ji na uvedenou adresu ČLS JEP, z.s.

Zobrazit přihlášku