Dopis členům společnosti

8. 12. 2016

Vážení kolegové, členové České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP,
prosím věnujte tomuto textu pozornost.

Na základě voleb v říjnu 2016 jsem se stal novým předsedou naší společnosti. Troufnu si uvést, že jsme na křižovatce vývoje našeho oboru. Jak asi víte, obor Úrazová chirurgie byl vyřazen v rámci novelizace zákona č.95/2004 Sb. ze základních oborů. V současné době se nový výbor společnosti snaží toto rozhodnutí zvrátit. Nedokážu nyní odhadnout výsledek či další vývoj, ale věřím, že pokud bude mít výbor společnosti od vás možnost zpětné vazby, může lépe a cíleně jednat o podobě oboru.

Z tohoto důvodu se na vás obracím s žádostí o aktualizaci vašich kontaktních údajů. Rád bych, aby výbor společnosti reflektoval názory členské základny a na druhou stranu všichni členové byli informováni o dění ve společnosti a o záležitostech spojených s oborem úrazová chirurgie.

Oficiální web společnosti poskytovaný ČLS JEP zatím neumožňuje administrovat a komunikovat s členskou základnou dle mé představy. Cílem je zřízení portálu, který na základě registrovaných členů společnosti bude schopen rozesílat „Newsletter ČSÚCH“ s potřebnými informacemi, vytvoří prostor pro hlasování členů společnosti či případně prostor pro konzultace apod.

Do doby, než se podaří vytvořit tento nástroj na webu společnosti, zasílám provizorní odkaz sloužící k vytvoření funkční databáze společnosti. Počet členů společnosti je nyní 311 a registrovaných mailových adres máme 159. Údaje, které poskytnete na tento odkaz, jsou pouze v mé dikci a budou použity výhradně pro potřeby ČSÚCH. Prosím o zaslání vašeho jména, adresy pracoviště, bydliště a mailový kontakt na můj mail i.cizmar@seznam.cz nebo se registrujte se na www.ecpa-cz.com akci „Evidence členské základny ČSÚCH“ – stačí uvést jméno, kontaktní adresu, mailovou adresu, ostatní políčka vyplnit např. pomlčkou.

Budu velmi rád za vaši spolupráci a věřím, že budeme schopni „posunout“ věc ČSUCH kupředu.

Zdravím všechny členy ČSÚCH!!

doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
předseda ČSÚCH ČLS JEP

Odborné akce

zobrazit vše

Partneři

Děkujeme našim současným parnterům:

Jak se stát členem?

Vyplňte následujicí přihlášku a zašlete nám ji na uvedenou adresu ČLS JEP, z.s.

Zobrazit přihlášku