Vzdělávání

Atestace z úrazové chirurgie 2018

Atestační zkouška z úrazové chirurgie se koná dne 8. 6. 2018 na LF v Plzni a 14. 11. 2018 na LF v Brně.

Informace k atestační zkoušce:

  1. Praktickou část atestační zkoušky (operační výkon) je možno provést na domácím akreditovaném pracovišti  z úrazové chirurgie, ale musí být doložen operačním protokolem s podpisem vedoucího pracoviště.
  2. Odborný posudek je zařazen jako jedna z otázek atestační zkoušky.
  3. Písemná atestační práce musí být odeslána redakční radě našeho časopisu Úrazová chirurgie 6 týdnů před termínem atestace. Atestační práce musí mít strukturu přehledového článku, přesně podle pokynů pro autory časopisu Úrazová chirurgie.
  4. Předatestační kurz z úrazové chirurgie se koná pouze 1x ročně a v roce 2018 bude uskutečněn ve dnech 3. 4. - 12. 4. 2018 na LF v Plzni.

Atestační otázky ke stažení zde. [DOC]

Pro členy

Nejste ještě naším členem?

Odborné akce

3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

12. - 13. 4. 2018

Česká republika, Rožnov pod Radhoštěm

XIII. Traumatologický den

3. 5. 2018

Česká republika, Praha

Atestace v oboru úrazová chirurgie 2018 (Jaro)

8. 6. 2018

Česká republika, Plzeň