Vzdělávání

Atestace z úrazové chirurgie 2017

Atestační zkouška z úrazové chirurgie se koná dne 6. 6. 2017 na LF OU Ostrava v prostorách Traumatologického centra FN v Ostravě. Konečný termín pro odevzdání přihlášky k atestaci je 6. 3. 2017 na adresu Lékařská fakulta OU Ostrava, Oddělení specializačního vzdělávání, Syllabova 19, 703 00 Ostrava.

Informace k atestační zkoušce:

  1. Praktickou část atestační zkoušky (operační výkon) je možno provést na domácím akreditovaném pracovišti  z úrazové chirurgie, ale musí být doložen operačním protokolem s podpisem vedoucího pracoviště.
  2. Odborný posudek je zařazen jako jedna z otázek atestační zkoušky.
  3. Písemná atestační práce musí být odeslána redakční radě našeho časopisu Úrazová chirurgie 6 týdnů před termínem atestace. Atestační práce musí mít strukturu přehledového článku, přesně podle pokynů pro autory časopisu Úrazová chirurgie.
  4. Předatestační kurz z úrazové chirurgie se koná pouze 1x ročně a v roce 2017 bude uskutečněn ve dnech 6.-15. 3. 2017 ve FN v Ostravě. Na předatestační kurz je možné se přihlásit na webových stránkách LF OSU http://lf.osu.cz/index.php?kategorie=145&id=14998

Atestační otázky ke stažení zde. [DOC]

Pro členy

Nejste ještě naším členem?

Odborné akce

5. ODBORNÉ SYMPOZIUM Podřípské nemocnice v Roudnici nad Labem

7. - 8. 9. 2017

Česká republika, Roudnice nad Labem

IX. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

14. - 15. 9. 2017

Česká republika, Mikulov

XVIII. Novákovy traumatologické dny

21. - 22. 9. 2017

Česká republika, Brno