Výbor

Členové výboru

Předseda

doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.
Traumatologické centrum FN Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
Tel.: 588 445 801
M.: 777 050 151
E-mail: igor.cizmar@fnol.cz

1. místopředseda

MUDr. Josef März
Traumatologické oddělení Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary
Tel.: 354 225 257
M.: 608 201 197
E-mail: josef.marz@kkn.cz

2. místopředseda

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Traumacentrum FN Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň-Lochotín
Tel.: 377 104 513
M.: 733 698 632
E-mail: simanek@fnplzen.cz

Vědecký sekretář

doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3.LF UK
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 - Krč
Tel.: 261 082 518
M.: 603 587 552
E-mail: tomas.pesl@ftn.cz

Pokladník

MUDr. Jaroslav Šrám
Traumacentrum Nemocnice Liberec
Husova 10
460 10 Liberec
Tel.: 485 313 252
M.: 602 698 109
E-mail: jaroslav.sram@nemlib.cz

Členové výboru

MUDr. Pavel Belán
Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84
150 06 Praha

MUDr. Martin Carda
Oddělení úrazové chirurgie
Chirurgická klinika
Pardubická krajská nemocnice, a. s.
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
Tel.: 466 012 201, 466 012 999
M.: 602 434 914
E-mail: martin.carda@nemocnice-pardubice.cz

MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.
Traumacentrum Nemocnice
Masarykova nemocnice
401 13 Ústí nad Labem
Tel.: 477 112 540
M.: 776 663 457
E-mail: karel.edelmann@kzcr.eu

MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
E-mail: vladimir.jecminek@fno.cz

MUDr. Martin Kloub, Ph.D.
Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice
E-mail: kloub@nemcb.cz

MUDr. Marcel Guřan, Ph.D.
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
Tel.: 577 552 323
E-mail: guran@bnzlin.cz

MUDr. Karel Kudrna
I.chirurgická klinika VFN a 1.LF Praha
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
Tel.: 224 922 215
M.: 777 211 584
E-mail: kakudrna@centrum.cz

MUDr. Jan Procházka
M.: 732 923 893

doc. MUDr. Radek Veselý, Ph.D.
Úrazová nemocnice v Brně
Ponávka 6
662 50 Brno
Tel.: 545 538 712
E-mail: r.vesely@unbr.cz

Revizní komise

Předseda

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Traumatologické centrum FN Ostrava
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
Tel.: 597 375 002
Fax: 597 372 388
M.: 737 208 112
E-mail: leopold.pleva@fno.cz

Členové

prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.
Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
Tel.: 261 083 770
M.: 603 422 753
E-mail: petr.havranek@ftn.cz

MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D.
Traumacentrum FN Hradec Králové
Sokolská 408
500 05 Hradec Králové
Tel.: 495 833 630
M.: 724 721 393
E-mail: dedektom@seznam.cz

Sekretariát

Šárka Žáková
Traumatologické centrum FN Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
Tel.: 588 442 201
E-mail: sarka.zakova@fnol.cz

Pro členy

Nejste ještě naším členem?

Odborné akce

3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

12. - 13. 4. 2018

Česká republika, Rožnov pod Radhoštěm

XIII. Traumatologický den

3. 5. 2018

Česká republika, Praha

Atestace v oboru úrazová chirurgie 2018 (Jaro)

8. 6. 2018

Česká republika, Plzeň